Dạy Con Học Toán Cùng Giấy Mút Xốp

Học toán với giấy mút xốp một học cụ vừa rẻ vừa dễ làm. Với bảng này mẹ có thể dạy bé cộng, trừ, nhân (phép chia mình chưa nghĩ ra cách dạy với bảng này). Bài viết hướng dẫn cách làm phép cộng trước nhé. Còn các phép tính khác mình sẽ nghiên cứu dần dần và chia sẻ sau.

Dụng cụ gồm:

– 1 bảng tính được chia làm 4 cột cho: hàng nghìn, hàng trăm,hàng chục và hàng đơn vị.

– Các số 1, 10, 1000, 10000 . Mỗi số cắt 18 thẻ.

– Các số hiển thị kết quả từ 0-9. Mỗi số cắt 4 thẻ

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-1

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-2

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-3

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-4

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-5

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-6

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-7

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-8

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-9

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-10

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-11

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-12

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-13

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-14

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-15

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-16

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-17

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-18

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-19

day-con-hoc-toan-cung-giay-mut-xop-20

Thảo luận ở phía dưới nha các mẹ!

webnuoicon